Politica de confidențialitate

Înțelegem importanţa confidențialităţii datelor tale și ne dorim să o relație de încredere cu cei care folosesc filmele și resursele puse la dispoziție prin acest proiect, așa că ne angajăm să îți protejăm datele personale și să le folosim strict în scopul pentru care ni le-ai încredințat.

În cuprinsul prezentei politici, vei afla toate informațiile care îți sunt necesare în privința utilizării și procesării datelor tale personale colectate de noi prin intermediul site-ului nostru.

Te invităm să citești cu atenție această politică și să te asiguri că o înțelegi. În caz de neclarități sau de lămuriri, te invităm să ne contactezi via e-mail.

Prin accesarea site-ului nostru și creearea unui cont de utilizator accepți prezenta politică de confidențialitate de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În cadrul prezentei, prin următorii termeni se înțelege:

Regulamentul GDPR

Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004

Consimțământ

Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată (în cunoștință de cauză), certă a persoanei vizate prin care aceasta acceptă ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în sensul prezentei politici

Cookie

Fișier text plasat pe computerul sau dispozitivul dvs. de către Site-ul nostru atunci când vizitați anumite părți ale site-ului nostru și / sau când utilizați anumite caracteristici ale site-ului. Detaliile cookie-urilor utilizate de site-ul nostru sunt prezentate mai jos

Date cu caracter personal

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă – denumită persoana vizata; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, printr-un element de identificare (nume, prenume, cod numeric personal, date de localizare, identificatori online, elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale, sociale etc.)

Proiectul

Site-ul web face parte din infrastructura proiectului Adolescenții și Documentarele, derulat de Asociația Bloc Zero în parteneriat cu Asociația One World Romania și Asociația Mai Mult Verde. Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național . Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Responsabilitatea pentru conținutul site-ului web și pentru politica de folosirea a datelor cu caracter personal revine exclusiv Asociației Bloc Zero în calitate de organizator.

Prelucrare

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce date colectăm

Nu colectăm date personale de la decât dacă ni le furnizezi în mod voluntar, informat și cu bună știință. Colectăm doar datele pe care ni le furnizezi direct în momentul în accesezi formularul de contact sau alt formular de interacțiune din acest site. Acestea includ nume, prenume, număr de telefon, e-mail, localitate, alte date de contact.

Prin excepție, unele date vor fi colectate automat de către site-ul nostru – vei găsi mai multe detalii în secțiunea privind utilizarea modulelor cookie. Pe scurt, în funcție de utilizarea de către tine a site-ului nostru, este posibil să colectăm în mod automat unele din sau toate datele următoare: adresa IP, tipul browserului şi versiunea, sistemul de operare, o listă de URL-uri începând cu site-ul de pe care aţi ajuns pe site-ul nostru, activitatea pe site-ul nostru şi site-ul pe care plecaţi de pe site-ul nostru. Pentru mai multe detalii, te rugăm să consulți secțiunea privind utilizarea modulelor cookie din cadrul prezentei politici.

Baza legală pentru prelucrare

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul tău. Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal în principal în scopuri statistice și de promovare.

Cum utilizăm datele colectate?

Toate datele cu caracter personal sunt stocate în siguranță în conformitate cu Regulamentul GDPR.

Utilizăm datele tale pentru a îți oferi acces la informații și răspunsuri la comunicările pe care le inițiezi către noi, dar și în scopuri statistice și de promovare.

În cazul în care ne adresezi o solicitare sau o întrebare prin formularele de contact de pe site, colectarea de date poate fi o cerință legală sau contractuală pentru ca noi să putem folosi aceste date astfel încât să îți putem oferi răspuns, caz în care utilizarea datelor cu caracter personal poate include contactarea prin email şi / sau prin telefon pentru trimiterea sau solicitarea de informații.

În conformitate cu Regulamentul GDPR, ne vom asigura că procesăm datele tale personale în mod legal, corect și transparent, fără a-ți afecta în mod negativ drepturile. Vom procesa datele tale personale numai dacă se aplică cel puțin unul din următoarele criterii:

 • ți-ai dat acordul pentru prelucrarea datelor tale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice, fie
 • prelucrarea este necesară pentru pentru a-ți putea oferi acces la anumite secțiuni ale site-ului în condiții de conformitate cu termenii și condițiile licențelor de difuzare în scop educațional aferente filmelor puse la dispoziție prin intermediul acestui site, fie
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși, fie
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal.
 • Logarea automată a adresei IP de la care accesaţi site-ul va fi făcută pentru a ne proteja de eventualele activităţi infracţionale.

Cum şi unde stocăm datele?

Păstrăm datele tale doar atât timp cât trebuie să le folosim așa cum este descris mai sus și / sau pentru atâta timp cât avem permisiunea ta să le păstrăm. În orice caz, la finalul proiectului vom efectua o analiză pentru a verifica dacă trebuie să mai păstrăm datele tale, iar în cazul în care nu mai sunt necesare, datele tale vor fi șterse.

Securitatea datelor are o importanță deosebită pentru noi și pentru a proteja datele tale am stabilit proceduri fizice, electronice și organizaţionale adecvate pentru a proteja și securiza datele colectate prin site-ul nostru.

Etapele pe care le luăm pentru a vă asigura și proteja datele dvs. includ:

 • criptarea accesării site-ului nostru prin certificat SSL
 • stocarea criptată a datelor pe calculatoarele / serverele din cadrul Asociației
 • stocarea criptată a datelor pe serverele partenerilor (de exemplu, MxHost.ro care oferă serviciul de găzduire a site-ului nostru)

De asemenea, te informăm că putem compila statistici despre utilizarea site-ului nostru, inclusiv date despre trafic, modele de utilizare, numărul de utilizatori alte informații, însă toate aceste date vor fi anonime și nu vor include informații personale de identificare. Putem împărtăși din când în când astfel de date cu terțe părți, cum ar fi sponsori potențiali, afiliații, partenerii și agențiile de publicitate. Datele vor fi partajate și utilizate numai în limitele legii.

Controlul tău asupra datelor tale cu caracter personal

Poți solicita în orice moment, pe întreaga durată de stocare a datelor, acces la datele cu caracter personal pe care le deținem cu privire la tine și ai dreptul de a obține gratuit o copie a acestor date, într-un format accesibil. Unei asemenea solicitări ne obligăm să îi răspundem în termen de cel mult 30 de zile de la data la care primim solicitarea.

De asemenea, ai dreptul să obții orice alte informații relevante despre modul în care au fost sau sunt utilizate datele tale cu caracter personal.

Ai posibilitatea, în orice moment, să ne contactezi și să îți retragi permisiunile acordate, iar noi vom lua de îndată toată măsurile prevăzute de lege în acest sens. În acest sens, nu vom mai utiliza datele tale cu caracter personal cu efect imediat, de la data primirii notificării în acest sens. De asemenea, vom notifica cu privire la aceasta, dacă este cazul, și partenerii noștri care, în temeiul acordului tău, utilizează datele cu caracter personal obținute prin utilizarea de către tine a site-ului nostru. Ștergerea datelor cu caracter personal – dreptul de a fi uitat – poate avea loc în orice moment, la solicitarea ta. Pentru a șterge un cont de utilizator creat pentru navigarea unor secțiuni ale acestei platforme este necesar să ne contactezi cu o solicitare în acest sens. Este posibil ca acest lucru să limiteze capacitatea noastră de a își oferi cele mai bune servicii și informații.

Poți restricționa utilizarea de către browserul tău de internet a cookie-urilor astfel încât utilizarea site-ului nostru să se realizeze în conformitate cu alegerea ta.

Astfel, ne poți contacta în orice moment, în mod gratuit și accesibil, pentru a-ți exercita oricare dintre drepturile tale, respectiv:

 • Dreptul de a fi informat – întrucât ai dreptul să accesezi datele date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • Dreptul la rectificare – în cazul în care datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt inexacte sau incomplete ori este necesară actualizarea lor, te rugăm să ne coliciți actualizarea / corectarea acestora. În cazul în care datele tale cu caracter personal au fost transmise, în baza consimțământului tău, partenerilor noștri sau în baza unei prevederile legale sau contractuale către terțe persoane, atunci noi le vom solicita și acestora actualizarea / corectarea datelor.
 • Dreptul la stergere – așa cum am mai spus, vom prelucra și păstra datele tale doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, ai dreptul de a ne solicita să ștergem datele tale cu caracter personal. În cazul în care consideri că am păstrat datele mai mult decat este necesar, te rugăm să ne contactezi pentru a verifica acest aspect și dacă există temeiuri legale pentru a menține în continuare datele tale cu cu caracter personal.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – în anumite circumstante ne poți solicita să restricționăm modul in care sunt procesate datele tale. Acest lucru înseamnă că ne vei permite să stocăm datele, dar să fără a le mai putea prelucra în continuare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – potrivit Regulamentului GDPR, ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat.
 • Dreptul la opoziție – în orice moment, ai dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal care te privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În acest caz ne vom opri din a mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care com avea motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea și care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale (și în legătură cu care te vom informa de îndată).
 • Dreptul de a-ți retrage consimțământul – te poți răzgândi asupra consimțământului inițial, iar în acest caz, ai dreptul sa îți retragi consimțământul în orice moment, iar noi ne vom opri din prelucrarea datelor.
 • Dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere – în situația în care consideri că nu am răspuns solicitării tale de a rezolva o problemă specifică, ai dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Modificări ale prezentei politici

Putem schimba această politică din când în când sau după cum este necesar conform legii. Orice modificări vor fi afișate imediat pe site-ul nostru și vei observa acest lucru la prima accesare a site-ului realizată după data modificării.  Prin continuarea utilizării site-ului se înțelege că ai acceptat termenii politicii de confidențialitate la prima utilizare a site-ului nostru în urma modificărilor. Îți recomandăm să verifici în mod regulat această pagină pentru a te ține la curent cu orice modificări.

 

Ultima modificare a acestei politici a fost făcută pe 13 aprilie 2020.

 

 

Cofinanțat de:
Cu sprijinul:
În parteneriat cu: